Konfiguracja strony serwera dla Flash

Jeśli pliki prezentacji są serwowane z innej domeny, niż reszta witryny, możliwe jest, że ustawienia zabezpieczeń Flash będą ograniczać dostęp do tych plików. Może to spowodować, że prezentacja 360 nie działać z Flash.

W tym przypadku musisz utworzyć specjalny plik crossdomain.xml i udostępnić go z domeny, w której znajdują się Twoje preentacje, np. http://yourdomain.com/crossdomain.xml. Zawartość pliku crossdomain.xml powinna być następująca:

<cross-domain-policy>
  <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
  <site-control permitted-cross-domain-policies="all"/>
  <allow-http-request-headers-from domain="*" headers="*"/>
</cross-domain-policy>

Upewnij się, że skonfigurowałeś swój serwer poprawnie dla HTML5