Orbitvu Public Support Site

Czym jest ORBITVU VIEWER

Updated on

ORBITVU VIEWER jest interaktywnym odtwarzaczem do prezentacji Orbitvu  (360°/3D) tworzonym za pomocą ALPHASHOT EDITOR, ORBITVU STATION lub ORBITVU SUN.

Technicznie ORBITVU VIEWER jest aplikacją Javascript rozpowszechnianą jako folder orbitvu12/

Poniżej możesz zobaczyć ORBITVU VIEWER odtwarzający prezentację  Orbitvu 360° aparatu Canon:

ORBITVU VIEWER jest dostępny za darmo z prezentacjami wysyłanymi na serwer ORBITVU SUN. Prezentacje Orbitvu wysyłane na inne serwery wymagają własnej kopii ORBITVU VIEWER (oddzielna licencja).

ORBITVU VIEWER jest integralną częścią ORBITTOUR, który wzbogaca prezentacje 360°/3D Orbitvu o interaktywne widoki, hotspoty, zdjęcia, filmy i opisy. ORBITTOUR może być tworzony tylko przy pomocy ORBITVU SUN

ORBITVU VIEWER działa w technologii Flash lub w technologii HTML5. Domyślną technologią jest HTML5 (począwszy od wersji 3.5.0). 

Next Article Czym jest Prezentacja Orbitvu (360°/3D)
Still Need Help? Contact Us