Orbitvu Public Support Site

Dostosowywanie kodu osadzającego ORBITTOUR - lista parametrów

Updated on

Kody osadzające ORBITTOUR można dostosować do własnych potrzeb. Może to być koniecznie w niektórych przypadkach, np. przy próbie wielokrotnego osadzenia tego samego ORBITTOUR na pojedynczej stronie lub jeśli chcesz dynamicznie wczytywać/wstrzykiwać ORBITTOUR używając JavaScript. 

W ORBITTOUR można również korzystać z większości parametrów ORBITVU VIEWER.

Parametry dla ORBITTOUR mogą być stosowane do kodów osadzających generowanych przez ORBITVU SUN.

Przykład dodawania parametru teaser:

background_color

Ustawienia koloru tła ORBITTOUR. Wartość tego parametru powinna być zdefiniowana jako szesnastkowy numer koloru (tak samo jak w HTML) + szesnastkowa wartość krycia (opacity) np:

  • 000000ff
    kod koloru: 000000 (czarny) i wartość krycia: ff (nieprzezroczyste)
  • 00000000 (transparent)
    kod koloru: 000000 i wartość krycia: 00 (transparent)

nosize_ratio

Pozwala na ustawienie dowolnych proporcji Orbittour-a kiedy jego kontener nie posiada wymiarów (np. height wynosi 0 px). W takiej sytuacji Orbittour domyślnie wyświetlany jest w proporcji 16/9.

Wartości: n/n

Przykład: 4/3

Domyślnie: 16/9

orbittour_uid

Musi być ustawiony na unikalną wartość, aby umożliwić osadzanie tego samego ORBITTOUR na jednej stronie. Ustawienie parametru powoduje, że zarówno id elementu kontenera jak i funkcja wstrzykiwania ORBITTOUR (JavaScript) mają unikalne nazwy na całej stronie.

Domyślnie: unikalne uid prezentacji ORBITVU SUN 

Przykład: myuid_1

orbittour_container_id

Można wyraźnie ustawić id elementu kontenerowego ORBITTOUR 

Domyślnie: orbittour-<orbittour_uid>

preferred_language

Możesz zmusić ORBITTOUR do używania określonego języka (jeśli tylko ORBITTOUR posiada tłumaczenie dla tego języka) 

Domyślnie: nie ustawione - język zostanie automatycznie wybrany zgodnie z preferencjami języka przeglądarki

Wartość: kod języka z listy dostępnych tłumaczeń, np. en, de

orbittour_width

ORBITTOUR próbuje automatycznie obliczyć swój rozmiar w zależności od wymiarów kontenera, ale w niektórych przypadkach może być konieczne wyraźne ustawienie szerokości i wysokości. Na przykład jeśli ORBITTOUR jest inicjowany wewnątrz ukrytego kontenera (z display: none) to nie będzie możliwe wyświetlenie właściwych wymiarów.

Domyślnie: nie ustawiony - obliczane automatycznie

orbittour_height

ORBITTOUR próbuje automatycznie obliczyć swój rozmiar w zależności od wymiarów kontenera, ale w niektórych przypadkach może być konieczne wyraźne ustawienie szerokości i wysokości. Na przykład jeśli ORBITTOUR jest inicjowany wewnątrz ukrytego kontenera (z display: none) to nie będzie możliwe wyświetlenie właściwych wymiarów.

Domyślnie: nie ustawiony - obliczane automatycznie

orbittour_delayed

Domyślnie ORBITTOUR zostanie natychmiast wstrzyknięty na Twoją stronę internetową, ale jeśli chcesz wstrzyknąć go później, możesz zablokować natychmiastowe wstrzykiwanie za pomocą parametru orbittour_delayed,  a następnie w razie potrzeby wywołać funkcję wstrzykiwania. Funkcją, która wstrzykuje ORBITTOUR jest:

inject_orbittour_(<orbittour_id>)

Wartości: yes| no

Domyślnie: no

orbittour_style

Zamiana stylu używanego z ORBITTOUR 

Wartość: default | right_views | noviews

Domyślnie: używa wartości ustawionej dla ORBITTOUR w ORBITVU SUN

custom_viewer

Jeśli posiadasz własną licencję VIEWER, np. dla niestandardowego wyglądu VIEWER, możesz go używać z ORBITVU SUN. Musisz odwiedzić preferencje swojego konta na Orbitvu SUN i przesłać swoje własną kopię VIEWER (archiwum.zip). Od tego momentu możesz dodać custom_viewer=yes do wbudowanych kodów, aby użyć swojej kopii ORBITVU VIEWER. 

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

exernal_init

Nazwa globalnie dostępnej funkcji JavaScript, która zostanie wywołana po zainicjalizowaniu ORBITTOUR. Do funkcji zostanie przekazany obiekt API, który udostępnia pewne metody manipulacji ORBITTOUR, np:

Nazwa metody jest przekazywana w ten sam sposób:

play_type

Jeśli ustawiona jest wartość inna niż nonewyświetlony zostanie przycisk odtwarzania/pauzy. Po naciśnięciu przycisku ORBITTOUR rozpocznie animację pomiędzy kolejnymi widokami lub hotspotami  (w zależności od wartości play_type). Zauważ, że jeśli nie ma widoków lub hotspotów, przycisk odtwarzania nie będzie wyświetlany.

Wartości: none | views | hotspots

Domyślnie: none

play_time

Jak długo należy czekać między kolejnymi widokami lub hotspotami (w milisekundach), gdy odtwarzana jest animacja (play_type jest ustawiony na widoki lub hotspoty)

Wartości: 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7500 | 10000

Domyślnie: 2500

play_auto

Włącza autoodtwarzanie ORBITTOUR (jeśli play_type nie jest ustawiony na none). Odtwarzanie rozpocznie się 1 sekundę po załadowaniu prezentacji

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

Previous Article Dostosowywanie kodów ORBITVU SUN
Next Article ORBITVU VIEWER API
Still Need Help? Contact Us