Orbitvu Public Support Site

ORBITTOUR API

Updated on

ORBITTOUR osadzony na stronie internetowej eksponuje obiekt API, który dostarcza użytecznych metod pozwalających na dostosowywanie zachowania ORBITTOUR. 

Aby uzyskać dostęp do obiektu ORBITTOUR API należy zdefiniować globalną funkcję JavaScript i przekazać jej nazwę do kodu osadzającego ORBITTOUR: 

<script type="text/javascript">
    window['my_orbit_init'] = function(orbittour_api){
        // do something with API object
    }
</script>
<script type="text/javascript" src="//orbitvu.co/001/dSz54kMJ7rHKtC6E2YBHpf/2/orbittour/468/script?external_init=my_orbit_init"></script>

Funkcja zostanie wywołana po zainicjalizowaniu obiektu ORBITTOUR. 

Dostępne metody API:

handle_resize

Ręcznie poinformuj ORBITTOUR, że powinien ponownie obliczyć swoje wymiary. Przydatne przy zmianie rozmiaru elementu kontenera za pomocą innego skryptu. Przykład użycia:

$('#orbit-container').css('width', 500); 
orbittour_api.handle_resize();

Metoda ta jest wywoływana automatycznie po zmianie rozmiaru okna przeglądarki.

enable_mousewheel

Metoda proxy do API ORBITVU VIEWER. Umożliwia uruchomienie zoomu za pomocą kółka myszy. Ta metoda przełącza parametr mousewheel na ‘yes’:

orbittour_api.enable_mousewheel();

disable_mousewheel

Metoda proxy do API ORBITVU VIEWER. Umożliwia wyłączenie zoomu za pomocą kółka myszy. Ta metoda przełącza parametr mousewheel na ‘no’:

orbittour_api.disable_mousewheel()

setScene

Metoda proxy do API ORBITVU VIEWER setScene:

orbittour_api.setScene({scale: 0.5});

getScene

Metoda proxy do API ORBITVU VIEWER getScene:

let scene = orbittour_api.getScene();

Previous Article ORBITVU VIEWER API
Still Need Help? Contact Us