Orbitvu Public Support Site

Osadzenie ORBITTOUR przy użyciu kodu ORBITVU SUN

Updated on

  • Wgraj prezentację
    Prezentacje można przesyłać bezpośrednio z ORBITVU EDITOR lub z panelu zarządzania ORBITVU SUN.


  • Przejdź do strony edytora ORBITTOUR
  • Stwórz ORBITTOUR
    Użyj edytora online, aby dodać hotspoty i widoki
  • Skopiuj kod i wklej go na swoją stronę

Przy osadzaniu ORBITTOUR w Twojej witrynie należy pamiętać, że ORBITTOUR będzie starał się dopasować swój rozmiar do elementu kontenera (pozwala to na tworzenie responsywnych układów). Z tego powodu należy określić szerokość i wysokość elementu, w którym pojawi się ORBITTOUR. W przypadku osadzenia ORBITTOUR w elemencie (np. div) o wysokości 0px, ORBITTOUR zostanie pokazany w proporcjach 16:9 (szerokość:wysokość).

Previous Article Osadzenie Prezentacji 360° z wykorzystaniem kodów ORBITVU SUN
Next Article Hostowanie Prezentacji 360° na własnym serwerze
Still Need Help? Contact Us