Orbitvu Public Support Site

Nowy model licencji

Updated on

Od stycznia 2018 roku obowiązuje nowy model licencjonowania VIEWER. Stare licencje zostały zastąpione nowymi, które są mniej restrykcyjne i łatwiejsze do zrozumienia.

Szczegółowy opis zmian:

 • DEMO -> Free360
  Zastąpiona mniej restrykcyjną licencją Free360 :
  • może być stosowana zarówno do celów produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych
  • może być redystrybuowana z prezentacjami
 • BASIC
  Wycofana. Tego rodzaju licencja nie jest już dostępna w ramach nowego modelu lincencjonowania.

 • STANDARD -> My360
  Licencja STANDARD została zastąpiona przez licencję My360. Jest taka sama jak STANDARD, ale bez blokady domeny. Viewer w tej wersji nie można jednak redystrybuować z prezentacjami.
  Wszyscy klienci z Support Plan dla dowolnego urządzenia Orbitvu (na przykład: ALPHASHOT 360) mają dostęp do licencji My360 bez żadnych dodatkowych opłat.
  Licencje STANDARD są nadal ważne, ale nie jest możliwe przedłużenie ich ważności.

 • ROYALTY FREE -> Infinity360
  Licencja ROYALTY FREE została zastąpiona przez licencję Infinity360. Wszystkie funkcje licencji ROYALTY FREE pozostają takie same w licencji Infinity360 (zmieniła się tylko nazwa licencji).

 • CORPORATE: odnowiony jako Infinity360
  Licencje CORPORATE są wciąż ważne, ale odnowienie licencji CORPORATE jest możliwe tylko w wersji Infinity360. 


Szczegółowe informacje o każdej licencji można znaleźć w pliku licencyjnym, który znajduje się w paczce z Orbitvu VIEWER (orbitvu 12).

Previous Article Licencjonowanie
Next Article Osadzenie Prezentacji 360° z wykorzystaniem kodów ORBITVU SUN
Still Need Help? Contact Us