Orbitvu Public Support Site

Osadzanie z kodami ORBITVU SUN

Updated on

ORBITVU SUN to platforma, która umożliwia łatwe zarządzanie, ponowne wykorzystanie i redystrybucję prezentacji ORBITVU. Możesz ustawić niezbędne parametry prezentacji z poziomu interfejsu SUN i po prostu skopiować i wkleić kod osadzający na swojej stronie.

W przypadku konieczności dalszego dostosowania prezentacji, możesz skorzystać z wielu parametrów. Poniżej znajdziesz kilka typowych kodów osadzających generowanych dla Ciebie przez ORBITVU SUN.

Standardowy kod osadzający

Kod QR

Obraz (obrót)

Maksymalna skala

Tutaj dodajemy max_scale w celu ograniczenia maksymalnego możliwego powiększenia i viewer_uid aby umożliwić wielokrotne użycie tej samej prezentacji. Porównaj o ile można teraz powiększyć prezentację w stosunku do pierwszego przykładu na tej stronie.

HTML5 informacja początkowa

Użyj html5_initial_info aby wyświetlić okno informacyjne.

HTML5 hint

Użycie html5_hint do wyświetlenia infografik.

Opóźnienie wykonania

Za pomocą parametru viewer_delayed można odroczyć wstrzyknięcie prezentacji na stronę. Na przykład, możesz chcieć pokazać prezentacje po kliknięciu przycisku (uwaga, wymaga to pewnej wiedzy programistycznej).

Responsywny VIEWER w ukrytej zakładce

Czasami możesz chcieć umieścić ORBITVU VIEWER w osobnej zakładce, która jest początkowo ukryta i nadal chcesz, aby ORBITVU VIEWER skalował się responsywnie. Począwszy od wersji ORBITVU VIEWER 3.0.32 taka sytuacja będzie obsługiwana automatycznie i VIEWER opóźni swoją inicjalizację do momentu wyświetlenia prezentacji.

Switch to second tab to see 360° view

ORBITTOUR w ukrytym kontenerze

Jeśli chcesz zainicjować ORBITTOUR w ukrytym kontenerze, który będzie pokazywany dynamicznie w późniejszym czasie (np. po kliknięciu przycisku), to robisz to jak zwykle. ORBITTOUR wykryje dynamicznie, kiedy jest pokazywany i odpowiednio dostosuje swój rozmiar. Inną opcją jest użycie parametrów orbittour_width i orbittour_height, które wymuszą wymiary ORBITTOUR.

Układ responsywny

Możliwe jest użycie ORBITVU VIEWER w responsywnych układach z wykorzystaniem szerokości i wysokości ustawionej automatycznie. ORBITVU VIEWER dopasuje się do rozmiaru elementu zawierającego.

Kontener o wysokości 0px. ORBITVU VIEWER zostanie pokazany w proporcji 16:9:

Element kontenera z wysokością ustawioną przy użyciu Media queries:

Previous Article Używanie w trybie offline z urządzeniem iPad
Next Article Niestandardowy interfejs użytkownika dla przeglądarki korzystającej z API-samouczek
Still Need Help? Contact Us