Licencjonowanie

ORBITVU VIEWER posiada szereg różnych opcji licencjonowania. Szczegółowe porównanie funkcji jest dostepne na stronie internetowej Orbivu: https://orbitvu.com/orbitvu-viewer-feature-comparison

Licencja produktu jest dostępna na stronie https://orbitvu.co/media/documents/LICENCE_ORBITVU_VIEWER.pdf

Rodzaje licencji ORBITVU VIEWER:

 Free360

Dostępna za darmo, w pełni funkcjonalna wersja ORBITVU VIEWER. Wersja Free360 zawsze pokazuje przycisk Info, który otwiera okno z informacją o Orbitvu - nie można tego wyłączyć. Redystrybucja z prezentacjami jest dozwolona. Zawiera API (Application Programming Interface). Można używać z ORBITTOUR-ami (pobieranymi z ORBITVU SUN). 

My360
ORBITVU VIEWER dostępny dla wszystkich klientów, który zakupili Support Plan dla dowolnego urządzenia Orbitvu. Ma dwa ograniczenia:

  • nie posiada API (Application Programming Interface) więc nie może być używany z ORBITTOUR-ami (pobranymi z ORBITVU SUN) i nie ma możliwości programowania interakcji z VIEWER-em
  • nie może być redystrybuowany z Prezentacjami

 

Infinity360
W pełni funkcjonalna wersja ORBITVU VIEWER, zawierająca API (Application Programming Interface). Może być używana z ORBITTOUR-ami (pobranymi z ORBITVU SUN).
VIEWER Infinity360 nalezy zakupić oddzielnie.

 

SUN

Specjalna wersja ORBITVU VIEWER używana do wszystkich prezentacji publikowanych z poziomu ORBITVU SUN. Nie może być używany z prezentacjami hostowanymi gdzie indziej. Jest to w pełni funkcjonalna i zawsze aktualna wersja ORBITVU VIEWER. 

Klienci korzystający z ORBITVU SUN do publikowania prezentacji nie muszą kupować osobnej licencji ORBITVU VIEWER - zawsze otrzymują najnowszą wersję VIEWER.