Dostosowywanie kodów ORBITVU SUN

Przy użyciu kodów ORBITVU SUN możliwe jest dokładne dopasowanie wygenerowanego kodu do własnych potrzeb. Może to być konieczne w niektórych przypadkach, np. podczas prób wielokrotnego osadzania tej samej prezentacji na jednej stronie lub jeśli chcesz dynamicznie wczytywać/wstrzykiwać prezentację za pomocą JavaScript.

Należy wziąć pod uwagę dwie główne kwestie:

 • element kontenera prezentacji i jego identyfikator
  Jest to element, do którego zostanie wstrzyknięta prezentacja. Zazwyczaj jest to element div, który musisz umieścić gdzieś na swojej stronie. Domyślnym identyfikatorem elementu kontenera jest:

  ovContent-<UID>

  jak poniżej:

  <div id="ovContent-myuid" class="orbitvu-container"></div>

  Możesz chcieć użyć własnego id zamiast domyślnego.

 • Funkcja JavaScript używana do wstrzykiwania prezentacji
  Domyślną nazwą funkcji wstrzykiwania jest:

  inject_viewer_<UID>
  Jeśli używasz tej samej prezentacji wielokrotnie na jednej stronie, musisz mieć tę nazwę unikalną dla każdej prezentacji. Możesz również chcieć, aby funkcja wstrzykiwania była wywoływana na żądanie, a nie natychmiast po załadowaniu strony.

Parametry ORBITVU VIEWER mogą być zastosowane do kodu JavaScript lub do kodu osadzającego/adresu URL podglądu ORBITVU SUN. 

Przykład dodawania parametru viewer_uid=myuid:

<script type="text/javascript" src="//orbitvu.co/001/pcFGPQAZSh3mJWrPGezuBP/ov3601/3/script?width=auto&content2=yes&height=auto&viewer_uid=myuid"></script>
<div class="orbitvu-viewer" style="background: url(//static.orbitvu.co/001/pcFGPQAZSh3mJWrPGezuBP/iproc/600/600/img01.png) no-repeat center center #ffffffff;width: 600px; height: 600px">
  <div id="ovContent-myuid" class="orbitvu-container"></div>
</div>

Poniżej znajduje się lista dostępnych parametrów:

viewer_uid

Możesz zmienić domyślną wartość identyfikatora kontenera i nazwy funkcji wstrzykującej (JavaScript) poprzez ustawienie nowego UID

Domyślnie: <UID> - uid prezentacji ORBITVU SUN 

Wartości: łańcuch, który jest zarówno poprawną nazwą funkcji JavaScript jak i atrybutem id HTML 

Jeśli ustawisz ten parametr na myuid nazwa funkcji wstrzykującej będzie następująca: inject_viewer_myuid, a id elementu kontenera do którego odnosi się odwołanie, będzie miało wartość: ovContent-myuid. Musisz też zmienić identyfikator elementu kontenera w kodzie HTML.

viewer_delayed

Jeśli chcesz opóźnić moment wstrzykiwania prezentacji do strony możesz ustawić parametr viewer_delayed na tak, a następnie samemu wywołać funkcję wstrzykiwania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Domyślna nazwa funkcji wstrzykiwania to: inject_viewer_<UID>, ale można ją zamienić parametrem viewer_uid.

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

custom_viewer

Jeśli posiadasz własną licencje VIEWER, np. dla indywidualnego wyglądu VIEWER, możesz użyć jej z Orbitvu SUN. Musisz zajrzeć na preferencje swojego konta Orbitvu SUN i przesłać swój własny ORBITVU VIEWER (archiwum.zip). Od tego czasu możesz dodać custom_viewer=yes do kodów osadzających VIEWER 

Wartości: yes | no

Domyślnie: no