Orbitvu Public Support Site

Przegląd zmian

Updated on

W związku z intensywnymi pracami nad rozwojem usług Orbitvu, zmiany będą okresowo publikowane i dostępne po zalogowaniu się na Orbitvu.co.

Poniżej wyjaśnione zostały najważniejsze zmiany. 

1. Główne menu platformy

Menu poziome zostało zmienione na wersję pionową. Menu można ukryć lub rozwinąć, klikając na ikonę strzałki. Przy zwiniętym menu przesunięcie kursora na daną ikonę wyświetla listę z dostępnymi zakładkami. 

2. Pulpit

Pulpit główny widoczny po zalogowaniu się na platformę uległ zmianie. Widok został odświeżony, a platforma jest teraz bardziej funkcjonalna.  

Nowy pulpit zawiera:

 • Dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników firmy zalogowanych w Orbitvu Station. Jeśli użytkownik firmy zaloguje się i wykona sesję produktu, w tym miejscu zobaczysz statystyki dotyczące ilości wykonanych zdjęć, ilości sfotografowanych produktów (więcej o raportach przeczytasz w tym artykule) oraz aktywności użytkownika z ostatnich 7 dni. 
 • Informacje o zużyciu aktywnego planu transferu i przechowywaniu danych na platformie Orbitvu.co
 • Informacje o zakupionych produktach

3. Twój profil

W górnej części menu masz dostęp do swojego profilu. Możesz edytować swoje dane po rozwinięciu menu w górnym prawym rogu. 

W formularzu zmian możesz:

 • zmienić imię i nazwisko
 • zmienić adres e-mail
 • ustawić język powiadomień e-mail
 • edytować strefę czasową
 • zarządzać uprawnieniami użytkowników (wyłącznie użytkownik z rolą Admina może zmienić rolę użytkownika)
 • zmienić hasło
 • usunąć konto
 • dodać zdjęcie jako avatar (zdjęcie można w każdym momencie usunąć lub zastąpić innym)

4. Ustawienia firmy

Zmienił się formularz edycji danych firmy. W zakładce Ustawienia firmy możesz:

 • dodać/usunąć adresy mailowe 
 • zmienić język powiadomień e-mail
 • zarządzać atrybutami dodanymi do zdjęć 360o wyświetlanych w Orbitvu SUN

5. Lista faktur

Użytkownik posiadający rolę Admina posiada dostęp do listy faktur.

W tej zakładce możesz sprawdzić wystawione faktury oraz pobrać je, jeśli potrzebujesz.

6. Adres rozliczeniowy

Użytkownik posiadający rolę Admina ma dostęp do zakładki z Adresem rozliczeniowym, gdzie możliwa jest zmiana i zapisanie adresu do faktury.

7. Lista użytkowników

Użytkownicy z rolą Administratora lub Managera mają dostęp do listy użytkowników w ramach jednej firmy, mogą edytować dane klientów lub zapraszać nowych użytkowników. 

Aby zaprosić nowego użytkownika, kliknij przycisk Zaproś użytkowników (1). Po wyświetleniu nowego okna należy podać adres e-mail i wybrać rolę dla nowego użytkownika. Możesz także wpisać wiadomość, którą użytkownik otrzyma w e-mailu z zaproszeniem. Jednocześnie możesz dodać do 5 e-maili. 

Możesz również skorzystać z gotowego linku do zaproszenia, po jego skopiowaniu i wysłaniu nowy użytkownik dołączy jako Edytor. 

Next Article Przegląd
Still Need Help? Contact Us