Orbitvu Public Support Site

Wprowadzenie

Updated on

Zakładka Konta widoczna jest wyłącznie dla użytkowników z przypisaną rolą Administratora.

Orbitvu SUN Cloud grupuje użytkowników z określonej firmy w ramach jednego konta firmowego. Pozwala użytkownikom zarządzać tym samym zestawem produktów i prezentacji Orbitvu. Konto firmowe pozwala:

  • przeglądać i modyfikować prezentacje Orbitvu różnych użytkowników 
  • uzyskać dostęp do produktów przypisanych do Konta firmowego
  • łatwo dodawać, dezaktywować i usuwać użytkowników z Konta firmowego
  • uzyskać dostęp do statystyk prezentacji
  • przypisać różne zestawy uprawnień (Administrator, Manager, Edytor)
Previous Article O Raportach
Next Article Czym jest Konto firmowe oraz Konto użytkownika
Still Need Help? Contact Us