Orbitvu Public Support Site

Format danych

Updated on

API może używać formatów danych JSON lub XML. Mozesz wybrać żadany format, dodając .json lub .xml do adresów URL, np.:

https://orbitvu.co/api/v1/.json

https://orbitvu.co/api/v1/.xml

Previous Article Uwierzytelnianie
Next Article Lista prezentacji
Still Need Help? Contact Us