Orbitvu Public Support Site

Parametry / funkcje planu

Updated on

Każdy Plan Abonamentowy jest opisane zestawem parametrów. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdego parametru/funkcji.

Limit miejsca na dysku

To maksymalna dostępna ilość danych, które moga być przechowywane na Twoim koncie Orbitvu SUN. Pamięć jest wykorzystywana przez prezentacje 360o i obrazy 2D. Różne Plany Abonamentowe mają różne limity pamięci. 

Istnieje możliwość zakupu dodatkowej przestrzeni dyskowej w ramach Planów Abonamentowych, ale całkowita wielkość przestrzeni musi być mniejsza, niż ilość dostępna w wyższym Planie Abonamentowym. 

Po osiągnięciu limitu nie będziesz mógł przesyłać nowych prezentacji na swoje konto. Rozważ zakup dodatkowej przestrzeni dyskowej lub przejście na wyższy Plan Abonamentowy. 

Nie zaleca się używania formatu PNG do prezentacji 360o, chyba, że naprawdę potrzebujesz przezroczystości. Pliki PNG zajmują znacznie więcej miejsca niż pliki JPG. 

Transfer

Maksymalny dostępny miesięczny transfer danych dla konta SUN. Każdy Plan Abonamentowy posiada inny limit transferu.

Transfer danych to ilość danych przesłanych z serwera SUN do klientów (użytkowników przeglądających stronę internetową, na której osadzone są obrazy lub prezentacje z serwera SUN).

Przykład 1 - oglądanie obrazu 2D hostowanego na Orbitvyu SUN

Obraz 2D musi zostać przeniesiony (załadowany) z serwera SUN do przeglądarki internetowej osoby oglądającej. Rozmiar transferu będzie równy rozmiarowi przesyłanego obrazu (w uproszczeniu nie bierzemy pod uwagę dodatkowej kompresji, która może być zastosowana).

Przykład - oglądanie prezentacji 360o

Obrazy, z których skłąda się prezentacja 360o zostaną przeniesione do przeglądarki internetowej klienta. Rozmiar transferu będzie zwykle znacznie mniejszy niż całkowity rozmiar prezentacji 360o. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie obrazy prezentacji zostaną użyte podczas oglądania prezentacji (ze względu na żądaną rozdzielczość, kąt widzenia itp.)

Po osiągnięciu miesięcznego limitu transferu na koncie prezentacje są nadal wyświetlane bez żadnych zakłóceń.

Orbitvu SUN będzie przechowywać informację o przekroczonym transferze i jeśli będzie on stale przekraczany w kolejnych miesiącach lub jeśli transfer jest mocno przekroczony, Orbitvu może skontaktować się z właścicielem takiego konta w celu rozwiązania problemu (przejście na wyższy Plan Abonamentowy).

Integracje e-Commerce

Niektóre Plany Abonamentowe mają bezpłatny dostęp do integracji e-Commerce stworzonych przez Orbitvu. Bezpłatny dostęp oznacza, że możliwe jest pobranie naszych wtyczek opartych na SUN (np. wtyczki Magento lub Presta Shop), zainstalowanie ich i używanie z prezentacjami hostowanymi na Orbitvu SUN Cloud bez dodatkowych opłat (jeśli nie podano inaczej).

Korzystanie z bezpłatnych wtyczek opartych na SUN zapewnia klientowi stały bezpłatny dostęp do najnowszych wydań wtyczek.

Statystyki

Dostęp do widoków i statystyk transferów jest zawarty we wszystkich Planach Abonamentowych. Podane są szczegółowe informacje o ilości wyświetleń (widoków) oraz wielkości transferu danych poszczególnych prezentacji.

Orbittour

Każdy Plan Abonamentowy zapewnia dostęp do Orbittoura - który rozszerza prezentacje 360o o dodatkowe funkcje, takie jak hotspoty, widoki lub podpowiedzi. 

CDN (Content Delivery Network)

Content Delivery Network to system, który dostarcza obrazy (i inne treści internerowe) do użytkownika na podstawie lokalizacji geograficznej użytkownika w celu osiągnięcia krótkich opóźnień i szybkiego przesyłania danych.

W przypadku serwera SUN można powiedzieć, że dzięki CDN nie ma znaczenia, gdzie znajdują się użytkownicy oglądający obraz lub prezentację 360o (Europa, Azja, Ameryka Północna itp.). Obrazy będą im wyświetlane z serwera znajdującego się w ich pobliżu.

Domena niestandardowa

Począwszy od planu E-COMMERCE 6G istnieje możliwość wykupienia specjalnej funkcji, która umożliwi klientowi dołączenie własnej domeny do Orbitvu SUN Cloud.

Gdy domena niestandardowa powiązana jest z serwerem Orbitvu SUN, łącza do osadzania generowane przez serwer SUN będą korzystać z tej domeny. Istnieje również możliwość zmiany brandingu serwera SUN dla widoku prezentacji 360o tak, aby zamiast ORBITVU SUN CLOUD używał on własnej nazwy. 

Przykładowa implementacja domeny niestandardowej dla domeny imatik.com (przy użyciu domen 360.imatik.com i cdn.360.imatik.com): https://360.imatik.com/share/dyk67ffdUZakC3mR3vTAoA/2754959/360/view

Niestandardowa funkcja domeny jest dodatkowo płatna, a jej cena obejmuje jednorazowy koszt konfiguracji i roczny koszt.

Aby mieć zaimplementowaną niestandardową domenę, klient musi dostarczyć Orbitvu następujące informacje:

  • nazwa domeny, która ma być używana do kodów osadzania (np. 360.twojadomena.com)
  • nazwa domeny, która ma być używana dla CDN (np. cdn.360.twojadomena.com)

Jak tylko początkowa konfiguracja dla danych domen zostanie wykonana przez Orbitvu, klient będzie musiał (szczegóły zostaną podane podczas procesu instalacji):

  • skonfigurować rekordy CNAME domen niestandardowych (DNS)
  • skonfigurować rekordy TXT dla domen niestandardowych (DNS) (w celu wygenerowania certyfikatów SSL)

Pamiętaj, że nazwa domen niestandardowych nie może być domeną najwyższego poziomu - ponieważ musi być dla nich ustawiony rekord CNAME. 


Previous Article Dostępne Plany Abonamentowe
Next Article Zakup i wygaśnięcie
Still Need Help? Contact Us