Orbitvu Public Support Site

Jak zmienić uprawnienia Użytkownika?

Updated on

Aby zmienić uprawnienia użytkownika, musisz być zalogowany jako użytkownik z uprawnieniami Administratora. Wtedy możliwa będzie zmiana uprawnień dla konkretnego użytkownika. 

Aby zmienić uprawnienia użytkownika, podążaj za następującymi krokami. 

Przejdź do zakładki Konta

Odszukaj daną osobę i kliknij w opcję Edytuj dane użytkownika

Wybierz nowy zestaw uprawnień dla użytkownika i zatwierdź zmiany.

Na Koncie firmowym musi być co najmniej jeden użytkownik z uprawnieniami Administratora

Previous Article Jak zaprosić użytkownika do dołączenia do Konta firmowego?
Next Article Jak dezaktywować lub usunąć Użytkownika?
Still Need Help? Contact Us