Orbitvu Public Support Site

Twój profil

Updated on

Platforma Orbitvu SUN Cloud umożliwia dostosowanie profilu do własnych potrzeb.

Twój profil

W tej zakładce możesz między innymi: 

 • ustawić imię oraz nazwisko użytkownika
 • zmienić adres e-mail
 • zmienić język otrzymywanych powiadomień e-mail
 • ustawić strefę czasową
 • możesz zobaczyć rolę nadaną Ci podczas stworzenia konta (rolę użytkownika może zmienić tylko użytkownik z rolą Administratora)
 • zmienić hasło
 • usunąć konto
 • możesz dodać zdjęcie profilowe (zdjęcie można usunąć lub zmienić w każdym momencie)

Istnieje także możliwość zarządzania Ustawieniami firmy

 • dodaj/usuń adresy e-mail użytkowników
 • zmień język wiadomości w powiadomieniach
 • zarządzaj atrybutami, które można zdefiniować dla prezentacji

Faktury

Użytkownik z rolą Administratora posiada dostęp do listy wystawionych faktur.

W zakładce Faktury możesz sprawdzić wystawione faktury oraz je pobrać.

Adres rozliczeniowy

Użytkownik z rolą Administratora ma dostęp do zakładki z Adresem rozliczeniowym, gdzie może zapisać dane rozliczeniowe dla faktur.

W menu w górnym prawym rogu możesz także zmienić język platformy(1) oraz się wylogować(2).

Previous Article Przegląd
Next Article O Raportach
Still Need Help? Contact Us