Orbitvu Public Support Site

Zakup i wygaśnięcie

Updated on

Plany Abonamentowe można kupować i przedłużać bezpośrednio na Orbitvu SUN Cloud.

Powiadomienia

Miesiąc przed wygaśnięciem Planu Abonamentowego zaczynamy wysyłać klientowi powiadomienia e-mail. Kolejne powiadomienia wysyłane są 15, 7, 3 i 1 dzień przed wygaśnięciem Planu Abonamentowego.

Przedłużenie

Klient ma możliwość przedłużenia swojego Planu Abonamentowego w ostatnim miesiącu obowiązywania Planu. Plan zostanie przedłużony o rok (licząc od ostatniego dnia aktualnie aktywnego planu).

Przejście na wyższy Plan Abonamentowy

W każdym momencie istnieje możliwość przejścia na wyższy Plan Abonamentowy. Cena bazowa Planu zostanie obniżona na podstawie liczby niewykorzystanych dni pozostałych w bieżącym Planie Abonamentowym. 

Wygaśnięcie

Po wygaśnięciu Planu Abonamentowego wszystkie prezentacje na koncie przechodzą w stan Wygasania. Wygasające prezentacje nie są już publicznie widoczne (kody osadzania nie działają), ale są nadal dostępne przez 14 dni dla właściciela konta (w zakładce Wygasające na liście Prezentacje).

W ciągu 14 dni od wygaśnięcia Planu Abonamentowego klient ma możliwość pobrania swoich Prezentacji lub ponownego wykupienia Planu Abonamentowego. W tym drugim przypadku wygasające prezentacje zostaną automatycznie przywrócone do stanu aktywnego, gdy tylko Plan zostanie przedłużony. 

Previous Article Parametry / funkcje planu
Next Article Czym jest urządzenie Orbitvu oraz Support Plan
Still Need Help? Contact Us