Orbitvu Public Support Site

Wprowadzenie

Updated on

Orbitvu SUN zapewnia dostęp API (Application Programming Interface) do Twojego konta. API, ogólnie rzecz biorąc, to zestaw jasno określonych metod komunikacji między różnymi komponentami oprogramowania.*

Przeglądalny interfejs API jest dostępny pod adresem https://orbitvu.co/api/.

Szczegółowe informacje na temat dostępnego API można znaleźć w artykule zatytuowanym Referencje API.

* definicja z Wikipedii

Previous Article Czym jest urządzenie Orbitvu oraz Support Plan
Next Article Wersje
Still Need Help? Contact Us