Orbitvu Public Support Site

Czym jest urządzenie Orbitvu oraz Support Plan

Updated on

Urządzenia Orbitvu i ich Suppor Plany można znaleźć na stronie Orbitvu SUN Cloud w zakładce Moje produkty. Są one widoczne tylko wtedy, gdy do Twojego konta przypisane jest co najmniej jedno urządzenie Orbitvu. 

Urządzenia Orbitvu

Każde urządzenie fizyczne, np. Alphashot Micro lub Alphashot 360, które posiadasz, jest zarejestrowane w Orbitvu SUN Cloud i można je znaleźć w zakładce Moje produkty. 

Urządzenie Orbitvu identyfikowane jest po nazwie i numerze seryjnym

Rejestracja urządzenia Orbitvu

W niektórych przypadkach, np. jeśli Twoje urządzenie jest starsze, informacje o jego typie i numerze seryjnym mogą być niedostępne w Orbitvu SUN. Zobaczysz wtedy informację, że Twoje urządzenie jest nieznane i będziesz mógł wysłać prośbę o rejestrację do Orbitvu. 

Wypełnij formularz rejestracyjny aby zarejestrować swoje urządzenie, jak pokazano poniżej. 

Numer seryjny urządzenia to numer, który można znaleźć na etykiecie identyfikacyjnej z tyłu urządzenia Orbitvu. Nie jest to numer seryjny oprogramowania ani numer seryjny komputera. 

Support Plan

Każde urządzenie Orbitvu ma przypisany Support Plan. Support Plan zapewnia:

  • Ważność przez rok (z możliwością przedłużenia)
  • Aktualizacje oprogramowania Orbitvu Station (możesz pobrać ostatnio zaktualizowaną wersję oprogramowania)
  • Aktualizacje Orbitvu Viewer My360 (masz dostęp do najnowszych aktualizacji)
  • Wsparcie techniczne
  • Usługi doradcze 
  • Dotyczy pojedyczego urządzenia (każde urządzenie ma osobny Support Plan)

Jeśli Twój Support Plan wygasł, nadal masz dostęp do pobierania oprogramowania, ale najnowsza dostępna wersja oprogramowania to ta, która została wydana przed wygaśnięciem Support Planu. 

Jeśli masz kilka urządzeń Orbitvu, licencja Orbitvu Viewer My360 jest przypisywana do Support Planu, który jest ważny przez nadłuższy czas. 

Przedłużenie Support Planu

Można przedłużyć Support Plan w dowolnym momencie.

Zaloguj się do Twojego konta SUN, a następnie przejdź do zakładki Moje Produkty, wybierz Urządzenia i Support Plany i kliknij ikonę koszyka.

Przedłużenie gwarancji

Możesz wykupić do 2 lat (w Japonii 4 lata) rozszerzonej gwarancji na swoje urządzenia Orbitvu. Rozszerzoną gwarancję można kupić tylko wtedy, gdy gwarancja na urządzenie jeszcze nie wygasła. 

Maksymalny całkowity czas gwarancji to 3 lata (w Japonii 5 lat) - zwykle oznacza to 1 rok gwarancji regularnej i 2 lata (w Japonii 4 lata) gwarancji rozszerzonej.

Pobieranie oprogramowanie i rejestracja

Do każdego urządzenia Orbitvu przypisane jest oprogramowanie Orbitvu Station, które jest używane razem z urządzeniem. Aby z niego korzystać, należy pobrać oprogramowanie i podać dane rejestracyjne, take jak nazwa firmy, adres e-mail i numer seryjny urządzenia. Dane te można znaleźć na serwerze Orbitvu SUN. Kliknij w link pobierania, jak pokazano poniżej.

Następnie zobaczysz stronę pobierania zawierającą informację o wydaniu, łącza pobierania, historię wersji i informacje rejestracyjne.

Previous Article Zakup i wygaśnięcie
Next Article Wprowadzenie
Still Need Help? Contact Us