Orbitvu Public Support Site

Czym jest Konto firmowe oraz Konto użytkownika

Updated on

Na Koncie firmowym znnajdują się informacje o nazwie firmy i dane do faktury. Usługi Orbitvu (np. Plan abonamentowy) oraz produkty (np. Licencja ORBITVU VIEWER) są przypisane do Konta firmowego (nie do konta Użytkownika).

Do każdego Konta firmowego można przypisać wiele Kont użytkowników, które reprezentują indywidualnego użytkownika i są identyfikowane za pomocą nazwy użytkownika i hasła. 

Każde Konto użytkownika ma przypisaną rolę, która definiuje zestaw uprawnień nadawanych użytkownikowi w ramach Konta firmowego

Użytkownicy przypisani do konkretnego Konta firmowego mogą (zgodnie ze swoją rolą) przeglądać prezentacje innych użytkowników (z tej samej firmy), udostępniać im szablony ORBITTOUR i tagi prezentacji. 

Pierwszy użytkownik na Koncie firmowym jest oznaczony jako właściciel konta. Właściciel to specjalny użytkownik, który jest na stałe powiązany z Kontem firmowym. Oznacza to, że właściciel nie może zmienić swojego adresu e-mail (w razie potrzebny skontaktuj się w pomocą techniczną).


Previous Article Wprowadzenie
Next Article Jakie są poziomy uprawnień dla Użytkowników?
Still Need Help? Contact Us