Orbitvu Public Support Site

Lista pobrań

Updated on

Downloads API zwraca listę pobrań przygotowaną przez użytkowników na danym koncie:

URL: https://orbitvu.co/api/v1/downloads [.json|.xml]

Metoda: GET

{
  "count": 2,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "created_at": "2018-08-08T14:54:57",
      "file_name": "kNYSKJPWkwqmyx66Dug3PU.zip",
      "complete": true,
      "viewer": "ORBITVU VIEWER My360",
      "presentations": [
        "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1233"
      ],
      "url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/1",
      "download_url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/1/download",
      "user_email": "[email protected]",
      "user_url": "https://orbitvu.co/api/v1/account/users/1"
    },
    {
      "created_at": "2018-08-08T11:44:30",
      "file_name": "jqYpnFNsjKuok22XGrFx4G.zip",
      "complete": true,
      "viewer": "ORBITVU VIEWER Free360",
      "presentations": [
        "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1234",
        "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1235",
        "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1236",
        "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1237"
      ],
      "url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/2",
      "download_url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/2/download",
      "user_email": "[email protected]",
      "user_url": "https://orbitvu.co/api/v1/account/users/2"
    }]
}
Click to copy

Wyszukiwanie

 • exact
  Szukaj według statusu ukończenia lub według UID prezentacji
# match downloads that are completed
https://orbitvu.co/api/v1/downloads.json?complete=true

# match downloads that are not yet completed
https://orbitvu.co/api/v1/downloads.json?complete=false

# match downloads containing presentation with uid xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1235
https://orbitvu.co/api/v1/downloads.json?uid=xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1235
Click to copy

Porządkowanie

Porządek przez: created_at, complete

# ascending
https://orbitvu.co/api/v1/downloads/?ordering=created_at
https://orbitvu.co/api/v1/downloads/?ordering=complete

# descending
https://orbitvu.co/api/v1/downoads/?ordering=-created_at
https://orbitvu.co/api/v1/downloads/?ordering=-complete
Click to copy

Utwórz nowe pobieranie

Inicjuje tworzenie nowego obiektu Download. Obiekt do pobrania składa się z prezentacji, Orbitvu Viewera i plików HTML.

URL: https://orbitvu.co/api/v1/downloads [.json|.xml]

Metoda: POST

Parametry:

 • viewer_license_id - wymagany; id Orbitvu Viewera do pobrania wraz z prezentacjami (można pobrać z punktu końcowego API przeglądarki)
 • presentation_ids - wymagany; identyfikatory prezentacji do pobrania
 • format_flat - 1 lub 0 - format archiwum
 • extra_emails - lista oddzielonych przecinkami adresów e-mail, które otrzymają link do pobrania

Zwrócone wartości:

id - identyfikator pobierania

message - wiadomość

status - OK | ERROR


Przykład kodu (Python):

import requests
requests.post(
  'https://orbitvu.co/api/v1/downloads.json',
  data={'viewer_license_id': 1, 'presentation_ids': [1, 2]},
  headers={'Authorization': 'token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'})
Click to copy

Przykład kodu PHP:

5, 'ordering' => 'sku']); 

// GET VIEWER LICENSES
$viewerLicenses = callApi("https://orbitvu.co/api/v1/account/viewers");
if ($viewerLicenses && $presentations['results']) {
  // choose first presentation to download
  $prToDownload = $presentations['results'][1]; 
  // choose another presentation to download
  $prToDownload2 = $presentations['results'][4]; 
  // choose some viewer license
  $vLicense = $viewerLicenses[0]; 
  // set request data
  $data = "viewer_license_id=".$vLicense['id']."&presentation_ids=".$prToDownload['id']."&presentation_ids=".$prToDownload2['id'];

  // generate downloads
  $download = callApi("https://orbitvu.co/api/v1/downloads", [], 'post', $data); 
}
Click to copy

Szczegóły pobierania

Zwraca szczegóły konkretnego pobrania

URL: https://orbitvu.co/api/v1/downloads/<id>/ [.json|.xml]

Metoda: GET

Przykładowe zwrócone dane:

{
  "created_at": "2018-08-08T11:44:30",
  "file_name": "jqYpnFNsjKuok22XGrFx4G.zip",
  "complete": true,
  "viewer": "ORBITVU VIEWER Free360",
  "presentations": [
    "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1234",
    "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1235",
    "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1236",
    "xyzxyzxyzxyzxyzXYZ1237"
  ],
  "url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/2",
  "download_url": "https://orbitvu.co/api/v1/downloads/2/download",
  "user_email": "[email protected]",
  "user_url": "https://orbitvu.co/api/v1/account/users/2"
}
Click to copy

Usuwanie pobierania

Usuń określony obiekt Download zidentyfikowany przez id

URL: https://orbitvu.co/api/v1/downloads/<id>/ [.json|.xml]

Metoda: DELETE

Kod zwrócenia: 204 (bez kontentu)

Przykład kodu Python:

import requests
requests.delete('https://orbitvu.co/api/v1/downloads/1/.json', headers={'Authorization': 'token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'})
Click to copy
Previous Article Szczegóły konta
Still Need Help? Contact Us