Orbitvu Public Support Site

Preferencje Konta firmowego (niestandardowe atrybuty, powiadomienia e-mail)

Updated on

Okno preferencji Konta firmowego dostępne jest w prawym górnym menu w zakładce Twój profil (Ustawienia firmy).

Powiadomienia e-mail

Orbitvu SUN Cloud czasami wysyła powiadomienia e-mail dotyczące konta, np. jeśli Plan Abonamentowy wygasa. Istnieje możliwość zmiany domyślnego adresu e-mail (adres e-mail pierwszego użytkownika dodanego do Konta firmowego) używanego do powiadomień, a nawet dodania wielu adresów, na które będą wysyłane powiadomienia. 

Niestandardowe atrybuty

Niestandardowe atrybuty zastąpiły poprzednio używane pola Kategoria 1 oraz Kategoria 2. Zapewniają one większą elastyczność i opcje, ponieważ można zmieniać ich nazwy, dodawać je oraz usuwać. 

Niestandardowe atrybuty zdefiniowane dla firmy mogą być wykorzystywane przez wszystkich Użytkowników w ich prezentacjach. Jak tylko atrybuty zostaną zdefiniowane dla firmy, możliwe jest ich użycie w formularzu edycji Prezentacji: 

Każdy użytkownik ma również możliwość wybrania własnych atrybutów, które chce wyświetlać na liście Prezentacji. 

Previous Article Zarządzanie prezentacjami z Konta firmowego
Next Article SUN - prezentacje
Still Need Help? Contact Us