Orbitvu Public Support Site

Statystyki prezentacji

Updated on

Adres URL statystyk jest zwracany dla każdego obiektu prezentacji:

https://orbitvu.co/api/v1/presentations/<id>/statistics/[.json|.xml]
Click to copy

Zwrócone dane

Ten punkt końcowy zwraca listę adresów URL do określonych danych statystycznych, np.:

{
  "countries": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics/countries",
  "cities": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics/cities",
  "referers": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics/referers",
  "views": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics/views"
  "views2": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics/views/2/",
}
Click to copy

Każdy adres URL statystyk można filtrować za pomocą parametru date_range. Zwracane wartości to:

 • countries

 Liczba wyświetleń (i shared_views) prezentacji pogrupowanych według kraju w określonym zakresie dat (z podziałem na strony):

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "shared_views": 7,
      "country_name": "Poland",
      "country_code": "PL",
      "views": 245
    }
  ]
}
Click to copy

shared_views to liczba widoków udostępnionych prezentacji utworzonych z bieżących prezentacji.

Udostępnianie preznetacji jest dostępne tylko w planie subskrypcji CUSTOM w Orbitvu SUN Cloud. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.


 • cities
  Liczba wyświetleń (i shared_views) prezentacji pogrupowanych według kraju i miasta w określonym zakresie dat (z podziałem na strony):
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [{
    "name": "Pila",
    "views": 20,
    "shared_views": 2,
    "country": "Poland",
    "country_code": "PL",
    "country_name": "Poland"
   }]
}
Click to copy
 • referers
  Liczba widoków (i shared_views) prezentacji pogrupowanych według określonego zakresu dat strony odsyłającej (z podziałem na strony):
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {"shared_views": 0,
    "hostname": http://orbitvu.co/001/YmPwz3333DSsiWD9peD9c6/ov3602/3/view",
    "views": 10
    }]}
Click to copy

Dla odsyłających dostępna jest dodatkowa opcja filtrowania. Możliwe jest podanie konkretnego zakresu dat za pomocą parametrów date_range_start i date_range_end. Szczegóły w sekcji Filtrowanie poniżej.

 • views

Liczba wyświetleń w określonym zakresie dat. Ma to na celu zapewnienie zgodności z poprzednimi wersjami, preferowane jest używanie punktu końcowego views2, który zapewnia więcej informacji. Zwrócone dane:

[
  {
    "27-02-2015": 0
  },
  {
    "28-02-2015": 0
  },
  {
    "01-03-2015": 0
  },
  {
    "02-03-2015": 0
  },
  {
    "03-03-2015": 0
  },
  ...
]
Click to copy
 • views2

Liczba wyświetleń w określonym zakresie dat. Inny format niż views, np.:

[
  {
    "date": "27-02-2015",
    "shared_views": 0,
    "total_views": 0,
    "views": 0
  },
  {
    "date": "28-02-2015",
    "shared_views": 0,
    "total_views": 0,
    "views": 0
  },
  {
    "date": "01-03-2015",
    "shared_views": 0,
    "total_views": 0,
    "views": 0
  },
  ...
]
Click to copy

Zwrócone dane:

 • views to liczba wyświetleń aktualnie przeglądanej prezentacji
 • shared_views to liczba wyświetleń prezentacji, które zostały udostępnione z bieżącej prezentacji
 • total_views to suma views + shared_views

Filtrowanie

Filtrowanie można wykonać za pomocą parametru date_range i (tylko dla punktu końcowego odsyłającego) date_range_start, date_range_end

Możliwe wartości i format:

 • date_range wartości: last_year, last_month, last_week, years, this_month, this_year, range
 • date_range domyślne wartości: last_month
 • date_range_start i date_range_end format: YYYY-mm-dd

Wartość range jest prawidłowa tylko dla statystyk odnośników i będzie działać tylko wtedy, gdy zostaną podane dodatkowe parametry ciągu zapytania: date_range_start i date_range_end.

Wartość years dotyczy tylko widoków punktów końcowych views i views2. Dla innych statystyk dane przechowywane są do jednego roku!

Wartość zwracana to lista słowników definiujących skumulowaną liczbę odsłon dla wybranego zakresu dat, np. dla last_week może to być:

URL: https://orbitvu.co/api/v1/presentations/1233/statistics/views.json?date_range=last_week

Użyty powyżej adres URL służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i nie będzie działał!

Wynik:

[
 {
   "13-09-2014": 130
 },
 {
   "14-09-2014": 332
 },
 {
   "15-09-2014": 265
 },
 {
   "16-09-2014": 198
 },
 {
   "17-09-2014": 390
 },
 {
   "18-09-2014": 323
 },
 {
   "19-09-2014": 302
 }
]
Click to copy

Dla referers z range:

URL: https://orbitvu.co/api/v1/presentations/1234/statistics/referers.json?date_range=range&date_range_start=2015-03-01&date_range_end=2015-04-01

Wynik:

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "shared_views": 7,
      "hostname": "http://orbitvu.co/001/YmPwzTdd3DSsiWD9peD9c6/ov3602/3/view",
      "views": 0
    }
  ]
}
Click to copy
Previous Article Szczegóły prezentacji
Next Article Szczegóły konta
Still Need Help? Contact Us