Orbitvu Public Support Site

O Raportach

Updated on

W module raportów możesz sprawdzić i przeanalizować dane statystyczne dotyczące użytkowania Twoich urządzeń Orbitvu.

Pamiętaj, że dostęp do danych Twojej firmy mają tylko Twoi współpracownicy z uprawnieniami Administratora lub Managera. Nie udostępniamy Twoich danych statystycznych innym podmiotom. 

Użytkownicy muszą być zalogowani podczas wykonywania zdjęć w Orbitvu Station w celu zbierania danych statystycznych. 

Przegląd

1. Produkty - to suma wszystkich sfotografowanych dzisiaj produktów - liczona od północy.

2. Multimedia - multimedia to zdjęcia, obrazy 360o lub wideo. Tutaj dane także są prezentowane z dzisiaj.

3.  Zdjęcia 360o - to liczba obrazów 360o wykonanych dzisiaj.

4.  Zdjęcia - to pojedyncze zdjęcia produktu, pokazywana jest suma zdjęć zrobionych dzisiaj. 

5.  Wideo - to ilość nagrań wideo nagranych dzisiaj. 

Jak działają wykresy kołowe?

Diagram pokazuje średnią z ostatnich 30 dni oraz to, czy dzisiaj zostało sfotografowanych więcej czy mniej produktów niż zwykle. Dni z okresem nieaktywności nie są wliczane w średnią - dni, w których w ogóle nie korzystasz z urządzeń Orbitvu nie będą miały wpływu na średnią. Na wykresie kołowym przedstawiane są dane w procentach. Jeśli na przykład dzisiaj zostało sfotografowanych produktów więcej, niż średnia, wykres kołowy będzie całkowicie pełny. Ta sama zasada działa w przypadku diagramów z innymi danymi. Dane na diagramach mogą również różnić się w zależności od uprawnień.

Pamiętaj: Dostęp do modułu raportów zależy od poziomu uprawnień. Użytkownicy z wyższymi uprawnieniami mają również dostęp do bardziej szczegółowych danych. Edytor może jedynie sprawdzić własne statystyki i aktywność, Manager i Administrator widzą pracę wszystkich użytkowników w ramach swojej firmy.

Kliknij na jeden z zasobów, aby sprawdzić szczegóły.

Po wybraniu zasobu wyświetli się diagram, na którym zobaczysz dane dotyczące aktywności użytkownika.

Możesz wybrać sposób sortowania danych - dzisiaj, ostatni tydzień, rok lub zdefiniowany przedział czasowy.

Wybierz, które dane mają być wyświetlane na wykresie - obraz 360o , multimedia, produkty lub pojedyncze zdjęcia. 

Aby wyświetlić diagram dla wybranego użytkownika, wybierz osobę z listy Użytkowników lub wpisz nazwę użytkownika w polu wyszukiwania.

Możesz zmienić sposób wyświetlania danych z wykresu liniowego na wykres słupkowy.

Studio

Zakładka Studio zawiera informacje o szczegółowych danych z raportów. 

Użytkownicy

Na kafelkach z nazwami użytkowników każdemu automatycznie przypisywany jest kolor. Pokazana jest także suma multimediów wykonanych przez określonego użytkownika. Kafelki w sekcji Aktywność użytkownika pokazują sumę zdjęć wykonanych przez użytkownika zawężoną do ostatnich 7 dni, po wejściu w wykres użytkownika prezentowana jest suma wszystkich wykonanych przez niego zdjęć.

Wykresy pokazują średnią studia. Więcej danych jest dostępnych po najechaniu kursorem na linię. 

Jeśli chcesz zapisać dane na komputerze, możesz utworzyć plik CSV ze wszystkimi szczegółami. 

Można także wyeksportować dane przy pomocy opcji "Export session data to CSV", będą one zawierały:

  • User,
  • Created date,
  • Session name,
  • Session time,
  • Capture time,
  • Edit time
Previous Article Twój profil
Next Article Wprowadzenie
Still Need Help? Contact Us