Orbitvu Public Support Site

Uwierzytelnianie

Updated on

Aby uzyskać dostęp do API, potrzebujesz Tokena typu General, który można wygenerować w Orbitvu Sun Cloud: Moje produkty -> API keys

Za pomocą tokena można uzyskać dostęp do API przekazując nagłówek HTTP Authorization o wartości:

token <TOKEN>
Click to copy

np.:

Authorization: token d0ba713e5e34b3d6b2f4a1002f123a3e58c4d7bc
Click to copy

Zawsze należy używać https, aby uzyskać dostęp do API.

Wartość nagłówka Authorization musi zawierać słowo token, po którym następuje wartość tokenu. To nie zadziała, jeśli pominięto to słowo.

Przykład użycia biblioteki Phyton requests:

>>>import requests
>>>r = requests.get('https://orbitvu.co/api/v1/.json', headers={'Authorization': 'token d0ba713e5e34b3d6b2f4a1002f123a3e58c4d7bc'})
>>>r.json()
{u'presentations': u'https://orbitvu.co/api/v1/presentations.json'}
Click to copy

Token użyty w powyższym przykładzie służy tylko do celów dokumentacyjnych i nie pozwoli na dostęp do żadnego konta Orbitvu Sun Cloud. Zamiast tego użyj własnego tokena.

Previous Article Wersje
Next Article Format danych
Still Need Help? Contact Us