Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne) łączenie

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Magento przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvu z SKU produtków Magento i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Magento.

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

Wskazówka! SKU prezentacji Orbitvu mogą być edytowane na twoim koncie SUN.

W celu wykonania "automatycznego łączenia" przejdź do "Stores -> Configuration -> Orbitvu SUN -> Cron jobs".

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia", sprawdźmy które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu ("Catalog -> Products").

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Magento i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze, by uniknąć ewentualnych błędów.

Można także użyć komendy CLI by uniknąć rozłączenia serwera. Przejdź do "magento_root_path" i wpisz: php bin/magento orbitvu:start --type=link

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

https://magento2-demo.orbitvu.com/orbitvusun/frontend/index/?ov_auth=1a527c7008d0d06ca04fda7b2f5204e0&ov_action=auto_link&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Sprawdźmy, czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu została połączona z produktem Magento. W tym celu przejdźmy do "Catalog -> Manage products".

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranku pokazuje prezentacje Gino Rossi, Kit Maxi 3d i Samsung Gear Fit, które zostały automatycznie połączone z produktami Magento.

Ta funkcja oszczędza bardzo dużą ilość czasu, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami, gdy dokonasz zmian na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (n.p.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe jest, by zaktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Można także użyć komendy CLI, by uniknąć rozłączenia serwera. Przejdź do "magento_root_path" i wpisz: php bin/magento orbitvu:start --type=link

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

https://magento2-demo.orbitvu.com/orbitvusun/frontend/index/?ov_auth=38e7d8c6ae67e72e11ca7397c70abe6a&ov_action=auto_synch&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us