Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Shopware przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvu z numerem produtków Shopware i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Shopware.

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

W celu uruchomienia skryptu automatycznego łączenia przejdź do "Items -> Orbitvu Self Hosted -> Cron jobs"

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia", sprawdźmy które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Shopware i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze, by uniknąć ewentualnych błędów.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Sprawdźmy, czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu została połączona z produktem Shopware. W tym celu przejdźmy do "Items -> Overview".

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranu pokazuje prezentacje Samsung Gear Fit i KIT MAXI 3D, które zostały automatycznie połączone z produktami Shopware i numery produktu Shopware się zgadzają.

Ta funkcja oszczędza czas, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami dokonasz zmian na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (n.p.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe jest, by zaktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us