Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Uwaga! Plugin Orbitvu Sun dla Shopify jest połączony z planem E-Commerce. Plan E-Commerce musi być aktywny, by integracja działała poprawnie.

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Shopify przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji OrbitvuSKU produtków Shopify i sprawdza, czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Shopify.

 

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

Wskazówka! SKU prezentacji Orbitvu mogą być edytowane na twoim koncie SUN.

W celu uruchomienia skryptu automatycznego łączenia proszę przejdź do zakładki "Products" tab w aplikacji Orbitvu. Nad siatką z produktami znajdują się dwa przyciski dla operacji wsadowych.

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia" sprawdźmy, które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Shopify i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Sprawdźmy, czy prezentacje Orbitvu zostały połączone z produktami Shopify.

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranu pokazuje prezentacje Gino Rossi, Kit Maxi 3d i Alphashot 360, które zostały automatycznie połączone z produktami Shopify i numery produktu Shopify się zgadzają.

Ta funkcja oszczędza czas, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Automatyczna synchronizacja

Czasami gdy dokonasz zmian na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (n.p.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe  jest, by zaktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us