Orbitvu Public Support Site

Aktualizowanie pluginów

Updated on

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową folderu od starej wersji pluginu. Pamiętaj, że wszystkie pliki prezentacji są przechowywane w folderze ("presta_path/modules/orbitvushn"). Zalecamy nadpisać stare pliki z pluginami nowymi plikami. Jeśli zostanie to wykonane inaczej, należy skopiować pliki prezentacji ze starego folderu do nowego.

W celu zaktualizowania modułu do najnowszej wersji, należy postępować zgodnie z krokami poniżej:

1. Wyłączyć aktualną wersję modułu.

2. Ściągnij plik .zip z konta Orbitvu SUN

3. Rozpakuj plik .zip

 

4. Skopiuj rozpakowany folder do folderu z modułami Prestashop: "presta_path/modules".

4. Zaloguj się do panelu administracyjnego Prestashop i przejdź do "Modules -> Installed modules".  Wyszukaj plugin "Orbitvu SELF HOSTED" plugin i aktywuj go (wszystkie zadania aktualizacyjne zostaną wykonane automatycznie w tle podczas procesu aktywacji).

Previous Article Migracja pluginu z Prestashop 1.5.x, 1.6.x do 1.7.1 lub nowszej
Next Article Wprowadzenie
Still Need Help? Contact Us