Orbitvu Public Support Site

Aktualizowanie pluginów

Updated on

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową folderu starej wersji pluginu. Pamiętaj, że wszystkie pliki prezentacji są przechowywane w folderze ("woocommerce_path/wp-content/plugins/orbitvu-sh"). Zalecamy nadpisać stare pliki z pluginami nowymi plikami. Jeśli zostanie to wykonane inaczej, należy skopiować pliki prezentacji ze starego folderu do nowego.

W celu zaktualizowania modułu to najnowszej wersji, należy postępować zgodnie z krokami poniżej:

1. Wyłączyć aktualną wersję modułu.

2. Ściągnij plik .zip z konta Orbitvu SUN

3. Rozpakuj plik .zip

 

4. Skopiuj rozpakowany folder do folderu z modułami Woocommerce "woocommerce_path/wp-content/plugins"

5. Zaloguj się do panelu administracyjnego Woocommerce i przejdź do Plugins.  Wyszukaj plugin "Orbitvu SELF HOSTED" i aktywuj go (wszystkie zadania aktualizacyjne zostaną wykonane automatycznie w tle podczas procesu aktywacji).

Previous Article Sklep demo w czasie rzeczywistym
Next Article Wprowadzenie
Still Need Help? Contact Us