Orbitvu Public Support Site

Przygotowanie frontend'u galerii produktowej do przedstawiania 360°/obrotów 3D

Updated on

Uwaga! Plugin Orbitvu Sun dla Shopify jest połączony z planem E-Commerce. Plan E-Commerce musi być aktywny by integracja działała poprawnie.

Musisz zmodyfikować plik produktu szablonu frontendu w celu wyświetlania przypisanych prezentacji Orbitvu do twoich produktów. Modyfikowanie pliku wymaga wiedzy z zakresu HTML.

Tworzenie kopii zapasowej

1. Przejdź do panelu administracyjnego  sklepu: "Sales Channel -> Online store -> Themes". W używanym "theme" kliknij "Actions -> Edit code".

2. Wybierz plik "product-template.liquid" z paska bocznego z folderu "Sections". Najpierw wykonajmy kopię zapasową. Zaznacz całą zawartość i skopiuj.

3. Na lewym panelu pod folderem "Sections", wybierz "Add a new section". Nazwij ją "product-template-bk.liquid" i kliknij "Create section".

4. W nowo stworzonym pliku usuń całą podstawową zawartość i wklej kod z "product-template.liquid" (skopiowany w kroku 2).

5. Zapisz zmiany w pliku. Na tym etapie mamy utworzoną kopie zapasową. Jeśli coś nie zadziała podczas modyfikacji pliku źródłowego pliku produktu szablonu, możemy skopiować zawartość z kopii zapasowej.

Proszę pamiętać, że poniższy przykład jest bazowany na podstawowym pliku "Debut". Kod źródłowy może wyglądać inaczej w zależności od 'theme' zainstalowanych w twoim sklepie.

1. Na lewym pasku bocznym pod folderem "Sections" kliknij "product-template.liquid". Skopiuj poniższy wycinek kodu Orbitvu.

{% include 'orbitvu-gallery' %}
Click to copy

2. Usuń wszystko pomiędzy liniamii 35 i 97 i wklej wycinek kodu Orbitvu. Kod źródłowy powinien wyglądać jak na zrzucie ekranu poniżej. Upewnij się, że wszystko zostało zmodyfikowane poprawnie i kliknij "Save".

3. Przejdź do frontendu sklepu i otwórz strone jakiegokolwiek produktu, by sprawdzić czy galeria działa poprawnie.

Następna instrukcja pokaże w jaki sposób przypisywać (łączyć) prezentacje Orbitvu do produktów Shopify i przedstawiać 360°/obroty 3D.

Previous Article Łączenie plugin'u z kontem SUN
Next Article Używalność
Still Need Help? Contact Us