Orbitvu Public Support Site

Używalność

Updated on

Uwaga! Plugin Orbitvu Sun dla Shopify jest połączony z planem E-Commerce. Plan E-Commerce musi być aktywny, by integracja działała poprawnie.

Łączenie (przypisywanie) prezentacji Orbitvu do produktów Shopify

W celu połączenia prezentacji Orbitvu z produktami Shopware zaloguj się do panelu administracyjnego Shopware, przejdź do "Apps -> ORBITVU SUN PRODUCT TELEPORTING".

Widoczna jest lista produktów z kolumnami zawierającymi więcej informacji. Znajduje się tam także kolumna "Linked Orbitvu Presentation", pokazuje ona czy produkt Shopify jest połączony (przypisany) do prezentacji Orbitvu.

Kliknij na produkt, który chcesz połączyć z prezentacją Orbitvu.

Widoczna jest lista prezentacji Orbitvu, które możesz przypisać ze swojego konta Orbitvu SUN do produktu.

Kliknij na przycisk "Link" na wybranej prezentacji Orbitvu i zostanie ona przypisana do aktualnie zaznaczonego produktu.

Po udanym połączeniu prezentacji Orbitvu możesz zobaczyć wszystkie przedmioty.

Automatycznie pojawiają się na frontend strony produktowej.

Zmiana kolejności produktów w prezentacji Orbitvu

Jeśli chcesz zmienić kolejność produktów w prezentacji Orbtivu kliknij na ikonę "przesuń", następnie "przesuń i upuść" przedmiot w odpowiednim miejscu.

Wyłączanie przedmiotów w prezentacji Orbitvu

Możesz także wyłączać widoczność przedmiotów w prezentacji Orbitvu, by nie były widoczne na frontend strony produktu. By wyłączyć widoczność kliknij na "Deactivate item".

Kopiowanie zdjęć Orbitvu w oryginalnej zakładce zdjęć

Plugin Orbitvu pozwala na łatwe kopiowane zdjęć Orbitvu 2D (lub jedną klatkę z prezentacji Orbitvu 360) na natywne zdjęcia Shopify. Ta funkcja jest pomocna, ponieważ czasami zewnętrzne pluginy mogą "widzieć" tylko natywne zdjęcia Shopify (jak plugin eBay). Dodatkowo jeśli chcemy uniknąć braku zdjęcia na frontend strony produktu zalecane jest, by przynajmniej jedno zdjęcie było w zakładce natywnych zdjęć.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia pustą zakładkę zdjęć oryginlanych oraz jak wygląda brak zdjęć na frontend strony produktu.

By uniknąć powyższego problemu należy kliknąć  "Copy to original images" lub "Copy one frame to original images" na wybranym przedmiocie po wykonaniu operacji, zdjęcia natychmiastowo pojawią się w zakładce ze zdjęciami.

Dodatkowo pozbywamy się problemu z brakiem zdjęć na frontend listy produktów.

Jeśli skopiowany przedmiot to zdjęcie Orbitvu 2D, zostanie ono automatycznie wyłączone w celu zapobieganiu duplikacji na frontend strony produktu.

Previous Article Przygotowanie frontend'u galerii produktowej do przedstawiania 360°/obrotów 3D
Next Article Operacje wsadowe
Still Need Help? Contact Us