Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Woocommerce przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvu z SKU produtków Woocommerce i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Woocommerce.

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

W celu wykonania "automatycznego łączenia" przejdź do "Settings ->Orbitvu SH -> Cron jobs".

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia" sprawdźmy, które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Woocommerce i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze, by uniknąć ewentualnych błędów.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Sprawdźmy, czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu została połączona z produktem Woocommerce. W tym celu przejdźmy do "Products -> All Products".

Jak można zauwazyć na powyższym zrzucie ekranu, prezentacje Samsung Gear Fit i Kit Maxi 3D zostały automatycznie połączone z produktami Woocommerce poprzez dopasowanie SKU.

Ta funkcja oszczędza czas, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami po manualnej zmianie pliku prezentacji Orbitvu na serwerze (tzn.: zmiana SKU w pliku "content.xml"), jest istotne, by zaktualizować prezentacje Orbitvu w sklepie (utrzymywać najbardziej aktualne prezentacje Orbitvu na serwerze).

W tym celu należy uruchomić skrypt "Auto synchronizing" i wszytkie prezentacje Orbitvu będą aktualizowane.

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us