Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Prestashop przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvu z kodem refernyjnym produtków Prestashop i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Prestashop.

 

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

Wskazówka! SKU prezentacji Orbitvu mogą być edytowane na twoim koncie SUN.

W celu wykonania "automatycznego łączenia" przejdź do "Modules -> Installed modules -> Orbitvu SUN -> Configure" i przewiń w dół strony do obszaru o nazwie "Cron jobs".

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia" sprawdźmy, które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Prestashop i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze by uniknąć ewentualnych błędów.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

http://presta17-demo.orbitvu.com/module/orbitvusunn/remote?ov_auth=7b8fd1df367bda30b546cc2afbedbb67&ov_action=auto_link&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Sprawdźmy czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu zostałą połączona z produktem Prestashop. W tym celu przejdźmy do "Catalog -> Products".

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranku pokazuje prezentacje Kit Maxi 3d i Samsung Gear Fit, które zostały automatycznie połączone z produktami Prestashop i kody referencyjne przedmiotów się zgadzają.

Ta funkcja oszczędza bardzo dużą ilość czasu, ponieaż nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami gdy zrobisz zmiany na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (n.p.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe jest, by aktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

http://presta17-demo.orbitvu.com/module/orbitvusunn/remote?ov_auth=bd575f5fe46bc03da41f6cc3420f656e&ov_action=auto_synch&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us