Orbitvu Public Support Site

Sklep demo w czasie rzeczywistym

Updated on

Możesz sprawdzić plugin w sklepie demo w czasie rzeczywistym i zalogować się do panelu administracji danymi logowania podanymi niżej.


Magento 2.2.x SELF-HOSTED version:

front: http://magento2-demo-sh.orbitvu.com/

back: http://magento2-demo-sh.orbitvu.com/index.php/admin

login: demo

hasło: demodemo0

Pamiętaj! Dane sklepowe są resetowane co 24 godziny.

Previous Article Ustawienia Pluginu
Next Article Aktualizowanie pluginów
Still Need Help? Contact Us