Orbitvu Public Support Site

Migracja pluginu z Prestashop 1.5.x, 1.6.x do 1.7.1 lub nowszej

Updated on

Są dwa różne sposoby procesu aktualizacji w zależności od aktualnie zainstalowanej wersji modułu, w czasie migracji Prestashop 1.5.x, 1.6.x na 1.7.1 lub nowszy.

Jeśli posiadasz wersje plugin'u SELF-HOSTED 1.2.4 lub starszą

 1. Wyłącz plugin Orbitvu SELF-HOSTED na liście modułów.
 2. Zaktualizuj Prestashop do wersji 1.7.1 lub nowszej.

  Jeśli wykonasz świeżą instalację Prestashop 1.7.x i chcesz zaimportować starą bazę danych do nowego Prestashop'a, pamiętaj by:

  a)
  w tabeli (ps_)module masz wpis starej wersji pluginu, na przykład:
  name: orbitvush, active: 0, version: 1.2.4

  b)
  zaimportować stare tabele pluginu ORBITVU SELF-HOSTED z ich danymi (ps_)orbitvu_sh_configuration, (ps_)orbitvu_sh_log, (ps_)orbitvu_sh_products_presentations, (ps_)orbitvu_sh_products_presentations_history, (ps_)orbitvu_sh_products_presentations_items, (ps_)orbitvu_sh_products_thumbnails.

  c) skopiować stary folder plugin (modules/orbitvush) do nowej ścieżki modułu Prestashop.
 3. Zainstaluj nową wersję plugin'u ORBITVU SELF HOSTED dla Prestashop >= 1.7.1 i przejdź na stronę konfiguracji.
 4. Nad stroną konfiguracyjną modułu powinno być widoczne "Migration tool". Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, kliknij na "Start migration".
 5. Po tym jak migracja zostanie zakończona, proszę przejdź do strony edycji produktów i sprawdź, czy wszystkie prezentacje są dostępne i poprawnie połączone.
 6. Jeżeli wszystko działa poprawnie można odinstalować i usunąć stary moduł.
 7. Nie zapomnij skopiować nowego "Remote upload url".

Jeśli masz wersje pluginu ORBITVU SELF-HOSTED 2.0.0 lub nowszą

 1. Wyłącz plugin Orbitvu SELF-HOSTED na liście modułów.
 2. Wyeksportuj dane (tylko dane) z tabeli:
  (ps_)orbitvu_sh_presentation,
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation,
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation_item,
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation_history do pliku SQL.
 3. Wykonaj kopię zapasową folderu z prezentacjami: "YourPrestaPath/modules/orbitvushn/_orbitvu_presetations"
 4. Zaktualizuj wersję Prestashop do 1.7.1 lub nowszą.
 5. Jeśli posiadasz świeżą bazę danych i zainstalowany Prestashop 1.7.1, zainstaluj nową wersję plugin'u ORBITVU SELF-HOSTED i przejdź do kroku 6.
  Jeśli nie, odinstaluj i usuń plugin. Upewnij się, że nie ma pozostałości tabel i ustawień związanych ze starą wersją pluginu:

  a)  usuń tabele, jeśli są:
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation,
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation_item,
  (ps_)orbitvu_sh_product_presentation_history

  b)
  w (ps_)module tabeli usuń wpis ze starego pluginu, przykład:
  name: orbitvushn, active: 0, version: 2.0.2

  c) 
  zainstaluj nowy plugin ORBITVU SUN.
 6. Skopiuj wcześniej wykonaną kopię zapasową (krok 3) do: "YourPrestaPath/modules/orbitvushn/".
 7. Zaimportuj dane z pliku SQL stworzonego w kroku 2, do nowego Prestashop 1.7.1 lub nowszej bazy danych.
 8. Nie zapomnij skopiować nowego "Remote upload url".
Previous Article Sklep demo w czasie rzeczywistym
Next Article Aktualizowanie pluginów
Still Need Help? Contact Us