Orbitvu Public Support Site

Ustawienia Pluginu

Updated on

W panelu administratora Woocommerce "Settings -> Orbitvu SH" można zarządzać ustawieniami pluginów. Są podzielone na obszary w celu łatwiejszego znalezienia odpowiedniej opcji.

Ogólne

Nazwa ustawienia
Opis
Remote upload url URL, który umożliwia kopiowanie prezentacji Orbitvu z Orbitvu Station do sklepu.

Pamiętaj! Powinieneś kopiować ten url do twojego Orbitvu Station "Menu -> Preferences -> Upload -> Woocommerce".
Automatic linking [od wersji 1.1.1] Automatyczne łączenie linków prezentacji Orbitvu do produktów przy pomocy SKU, w trakcie wysyłania ich z Orbitvu Station lub panelu administracyjnego.
Multi linking Umożliwia łączenie wielu prezentacji Orbitvu do produktu.
Images 2D copy settings Umożliwia kopiowanie zdjęć Orbitvu 2D jako natywne zdjęcia Woocommerce podczas łączenia prezentacji. Jeśli prezentacja Orbitvu nie zawiera zdjęć 2D jedna klatka prezentacji 360 zostanie skopiowana. Tutaj możesz przeczytać o natywnej zakładce ze zdjęciami.
Show Orbitvu 2d images
Zdjęcia Orbitvu 2D są widoczne w przedniej galerii.
Show Orbitvu 360° presentations
Prezentacje Orbitvu 360° są widoczne w przedniej galerii.

Orbitvu Viewer (360° ustawienia odtwarzacza)

Nazwa ustawienia
Opis
Add new Viewer Version
Wysłanie nowej wersji Orbitvu Viewer.
Viewer version
Definiuje wersje Orbitvu Viewer używanego w przedniej galerii.
HTML5 or Flash mode
Definiuje działanie Orbitvu Viewer.
Language
Definiuje język interferjsu Orbitvu Viewer.
GUI buttons style
Definiuje styl przycisków Orbitvu Viewer. Więcej tutaj.
Orbitvu 360° Presentation teaser
Definiuje zwiastun Orbitvu Viewer. Więcej tutaj.
Orbittour views visibility
Definiuje umiejscowienie miniaturkek Orbittour. Więcej tutaj.
Viewer preload width
Wymusza początkową załadowaną szerokość zdjęcia. Podstawowo początkowo załadowane zdjęcie mieści się w ramce i podczas zoom większe zdjęcia będą ładowane. Z tą opcją włączoną można wczytywać większe zdjęcia natychmiastowo (podstawowa wartość 0).
Viewer preload height
Wymusza początkową wysokość zdjęcia (podstawowa wartość 0).
Viewer mousewheel
Włącza lub wyłącza możliwość zoom przy pomocy koła myszy.
Auto rotation speed
Szybkość automatycznego obrotu [klatki/sekundy].
Nazwa ustawienia
Opis
Keep original image sizes in zoom/lightbox.
Jeśli włączone, 'Zoom/lightbox szerokość zdjęcia' i 'Zoom/lightbox wysokość zdjęcia' są ignorowane.
Zoom/lightbox image width
Definiuje przybliżenie zoom i szerokość lightbox zdjęć.

Pamiętaj! Ta opcja wpływa tylko na zdjęcia Orbitvu 2D. Jeśli używasz WooCommerce < 3.3, możesz zmieniać ustawienia natywnych zdjęcia produktów WooCommerce w 'WooCommerce -> Settings -> Product -> Display'
Zoom/lightbox image height
Definiuje przybliżenie zoom i wysokość lightbox zdjęć.

Pamiętaj ! Ta opcja wpływa tylko na zdjęcia Orbitvu 2D. Jeśli używasz WooCommerce < 3.3, możesz zmieniać ustawienia natywnych zdjęcia produktów WooCommerce w 'WooCommerce -> Settings -> Product -> Display'
Medium image width (Main image width)
Definiuje średnią szerokość zdjęć.

Pamiętaj! Ta opcja wpływa tylko na zdjęcia Orbitvu 2D. Wymiary natywnych zdjęc produktów WooCommerce mogą być konfigurowane w 'Appearance -> Customize -> WooCommerce -> Product Images' . 
Jeśli używasz WooCommerce < 3.3, możesz zmieniać ustawienia natywnych zdjęcia produktów WooCommerce w 'WooCommerce -> Settings -> Product -> Display'
Medium image height
Definiuje średnią wysokość zdjęć.

Pamiętaj! Ta opcja wpływa tylko na zdjęcia Orbitvu 2D. Jeśli używasz WooCommerce < 3.3, możesz zmieniać ustawienia natywnych zdjęcia produktów WooCommerce w 'WooCommerce -> Settings -> Product -> Display'
Thumbnails width
Definiuje szerokość miniaturki zdjęcia.
Thumbnails height
Definiuje szerokość miniaturki zdjęcia.
Nazwa ustawienia
Opis
Thumbs position
Dołączanie lub odłączanie przedmiotów w prezentacji Orbitvu w przedniej galerii produktów (do początku lub końca listy miniaturek).

Definiuje, czy w przedniej stronie galerii produtków pierwsze pokazywać natywne zdjęcia WooCommerce czy prezentacje Orbitvu.

Opcja replace pozwala na pokazywanie tylko przedmiotów Orbitvu, kiedy prezentację są połączone (bez natywnych zdjęć WooCommerce).
Enable thumbnails scroll
Jeśli włączone, miniaturki można przewijać (dodane poprzednie/następne przyciski). Jeśli wyłączone, miniaturki są wyświetlane jedna po drugiej.
Gallery width
Definiuje szerokość przedniej galerii produktowej.
Main image proportions
Definiuje proporcje div, które zawierają główne zdjęcie.
Main image border color
Definiuje kolor ramki div, który zawiera główne zdjęcie.
Main image padding
Definiuje wewnętrzny margines głównego zdjęcia.
Thumbnails margin
Definiuje margines pomiędzy miniaturkami.
Thumbnails hover delay (ms)
Opóźnienie w milisekundach po najechaniu na miniaturkę w celu zmiany zdjęcia.
Button prev/next width
Definiuje szerokość guzików następny/poprzedni Min: 24px.
Button prev/next height
Definiuje wysokość guzików następny/poprzedni Min: 30px.

Przybliżenie Zoom

Nazwa ustawienia
Opis
Zoom Magnifier enabled
Pokazuje przybliżone zdjęcie po najechaniu na główne zdjęcie.
Display lenses
Po najechaniu na główne zdjęcie lupy są pokazane w kwadratach. Jeśli wyłączone, nie pokazywane są lupy.
Lenses border color
Definiuje kolor ramki od lupy. Wpisanie 'transparent' spowoduje zniknięcie ramki.
Lenses box shadow
Definiuje cień okienka od lupy. Wpisanie 'none' spowoduje brak cienia na okienku.
Main image opacity
Definiuje przezroczystość głównego zdjęcia po najechaniu myszką. Wpisanie '1' spowoduje brak przezroczystości.
Zoomed image border color
Definiuje kolor ramki przybliżonego zdjęcia. Wpisanie 'transparent' spowoduje zniknięcie ramki.
Zoomed image box shadow
Definiuje cień okienka od przybliżonego zdjęcia. Wpisanie 'transparent' spowoduje brak przezroczystości.
Zoomed image background
Definiuje tło przybliższonego zdjęcia.
Enable max zoom
Jeśli maksymalne przybliżenie jest włączone, przybliżone zdjęcie nie będzie większe od 'Max zoom width' i 'Max zoom height'.
Max zoom width
Definiuje maksymalną szerokość zoom dla przybliżonego zdjęcia. Przykład: '1800px'.
Max zoom height
Definiuje maksymalną wysokość zoom dla przybliżonego zdjęcia. Przykład: '1500px'.
Nazwa ustawienia
Opis
Lightbox enabled
Wyświetl zdjęcia w trybie lightbox po kliknięciu w główny zdjęcie.
Lightbox image proportions
Definiuje proporcje zdjęć w trybie lightbox (podstawowe: 4/3).
Lightbox colorized background
Tło lightbox jest kolorowane na bazie kolorów zdjęcia głównego.
Lightbox thumbnails
Wyświetl miniaturki w trybie lightbox.
Lightbox buttons shadow
Cienie pod guzikiem po najechaniu myszką.
Enable max zoom
Jeśli maksymalny zoom jest włączony przybliżone zdjęcie nie będzie większe niż 'Max zoom width' i 'Max zoom height'.
Max zoom width
Definiuje maksymalną szerokość zdjęcia w trybie lightbox. Przykład '1800px'.
Max zoom height
Definiuje maksymalną wysokość zdjęcia w trybie lightbox. Przykład '1500px'.
Previous Article Operacje wsadowe
Next Article Sklep demo w czasie rzeczywistym
Still Need Help? Contact Us