Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Shopware przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvunumerem produtków Shopware i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Shopware.

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

Wskazówka! SKU prezentacji Orbitvu mogą być edytowane na twoim koncie SUN.

W celu uruchomienia skryptu automatycznego łączenia proszę przejdź "Items -> Orbitvu SUN -> Cron jobs".

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia" sprawdźmy, które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Shopware i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze, by uniknąć ewentualnych błędów.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

http://shopware-demo.orbitvu.com/frontend/ovremotesun/index?ov_auth=34d8f794fa2be2f763aca4ec39570025&ov_action=auto_link&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Sprawdźmy, czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu została połączona z produktem Shopware. W tym celu przejdźmy do "Items -> Overview".

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranu pokazuje prezentacje Samsung Gear Fit, KIT MAXI 3D i Alphashot Micro które zostały automatycznie połączone z produktami Shopware i numery produktu Shopware się zgadzają.

Ta funkcja oszczędza czas, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami gdy dokonasz zmian na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (n.p.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe jest, by zaktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

http://shopware-demo.orbitvu.com/frontend/ovremotesun/index?ov_auth=595fa7a0d7a3c948e70145b76b1afa96&ov_action=auto_synch&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us