Orbitvu Public Support Site

Operacje wsadowe

Updated on

Jedno kliknięcie (automatyczne łączenie)

Można łączyć wiele prezentacji Orbitvu do wielu produktów Woocommerce przy pomocy jednego kliknięcia. Algorytm porównuje SKU Prezentacji Orbitvu z SKU produtków Woocommerce i sprawdza czy się zgadzają. Prezentacje Orbitvu są następnie automatycznie łączone z produktami Woocommerce.

Pamiętaj! SKU prezentacji Orbitvu może zostać podane w Orbitvu Station podczas tworzenia nowej sesji.

Wskazówka! SKU prezentacji Orbitvu mogą być edytowane na twoim koncie SUN.

W celu uruchomienia skryptu automatycznego łączenia, przejdź do "Settings -> Orbitvu SUN -> Cron Jobs".

Przed rozpoczęciem skryptu "automatycznego łączenia" sprawdźmy, które produkty mają przypisane prezentacje Orbitvu.

Rozpocznijmy skrypt "automatycznego łączenia".

Pamiętaj! Skrypt może być czasochłonny, w zależności od ilości produktów w sklepie Woocommerce i ilości prezentacji Orbitvu na twoim koncie SUN. Należy sprawdzić opcje "max_execution_time" na twoim serwerze, by uniknąć ewentualnych błędów.

Po chwili powinna pokazać się informacja o udanej operacji.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

https://woocommerce-demo.orbitvu.com/?auth=07af457b6d6e61b304a246b330f300df&action=auto_link&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Sprawdźmy czy jakakolwiek prezentacja Orbitvu została połączona z produktem Woocommerce. W tym celu przejdźmy do "Products -> All products".

Jak można zauważyć, powyższy zrzut ekranu pokazuje prezentacje Blue diamond, Samsung Gear Fit and Yellow shoe, które zostały automatycznie połączone z produktami Woocommerce i kody SKU przedmiotów się zgadzają.

Ta funkcja oszczędza czas, ponieważ nie jest wymagane, by łączyć produkty z prezentacjami pojedynczo.

Wskazówka! Możesz dodać url "automatycznego łączenia" do prac twojego serwera CRON w celu unknięcia manualnego uruchamiania skryptu.

Automatyczna synchronizacja

Czasami gdy dokonasz zmian na twoim koncie SUN w konkretnej prezentacji Orbitvu (np.: zmiany SKU, dodawanie/usuwanie przedmiotu na/do prezentacji Orbitvu), kluczowe jest, by aktualizować połączone prezentacje Orbitvu znajdujące się w sklepie (utrzymywać prezentacje Orbitvu aktualne z SUN).

By to zrealizować, należy uruchomić skrypt "automatycznej synchronizacji" i wszystkie połączone prezentacje zostaną zaktualizowane.

Jeśli występuje błąd podczas procesu autolink, można go zatrzymać. Wprowadź URL autolinku w przeglądarce i dodaj: &ov_cancel=true

Przykład:

https://woocommerce-demo.orbitvu.com/?auth=07af457b6d6e61b304a246b330f300df&action=auto_link&ov_cancel=true

Powinna zostać wyświetlona informacja o udanym przerwaniu:

Previous Article Używalność
Next Article Ustawienia Pluginu
Still Need Help? Contact Us